Intelligent Tracking Prevention 2.0

I september eller oktober slipper Apple iOS 12 og MacOS Mojave.
I den forbindelse vil nettleseren Safari få en oppdatert versjon av Intelligent Tracking Prevention (ITP), både for mobil og desktopversjonen (iOS og OS X).


Hensikten med ITP er å beskytte forbrukere ved å blokkere teknologi som benytter tredjepartssporing og profilering. Dette inkluderer også tradisjonelle trackingløsninger som brukes i affiliatemarkedsføring.  

Fra et affiliateperspektiv betyr blokkeringen av tredjepartssporing at konverteringer i Safari ikke lenger kommer til å spores for annonsører som benytter tradisjonell, cookiebasert sporing.

Pålitelig sporing er grunnleggende for affiliatemodellen, og Adtraction oppdaterer derfor sin sporing for å sikre at ingen konvertinger går tapt som et resultat av ITP. Status er:

– Mange av Adtraction sine annonsører benytter allerede sporing basert på server-til-server-kommunikasjon. Denne typen sporing benytter ikke cookies, og påvirkes av den grunn ikke av ITP.

– Vi migrerer annonsører med cookiebasert sporing til vår førstepartssporing, som ikke påvirkes av ITP. Vi estimerer at majoriteten av annonsørene skal være migrert innen ITP 2.0 slippes.

 


 

Har du spørsmål om ITP 2.0 og hvordan dette kan påvirke din affiliatemarkedsføring? Kontakt oss gjerne på support@adtraction.com.

 

Superweek kommer til Adtraction

Markedsføring av lån og kredittkort

Markedet for usikret kreditt har vært sterkt i flere år, og mediekjøpene har økt i takt med tilbyderenes lønnsomhet. For publisister har dette medført et større utvalg produkter og annonsører, så vel som høyere priser for kvalitetstrafikk. Den høye aktiviteten har også medført at enkelte aktører har tatt i bruk strategier som ikke er forenelige med god praksis for markedsføring av kreditt.

Noen av disse ureglementerte aktivitetene har fått stor offentlig oppmerksomhet, og ser ut til å medføre en fremtidig skjerpelse av reguleringene for samtlige aktører som opererer innen dette feltet. Hva slags nye reguleringer som vil komme er enda ikke avklart, men det er åpenbart at heller ikke alle aktører følger dagens retningslinjer.

Våre retningslinjer

Vi ønsker derfor å forklare nærmere hva slags intensjoner, reglement og kontrollvirksomhet Adtraction utøver i vårt partnernettverk.
Adtraction tror på åpenhet og transparens, og deler all informasjon om aktivitetene med annonsørene.

Vi mener at praksisen med skjulte nettverk er en del av årsaken til problemene rundt den ureglementerte aktiviteten og negative oppmerksomheten bransjen har fått den siste tiden.

Adtraction sjekker manuelt samtlige publisister som inkluderes i nettverket, og alle nye koblinger mellom publisist og annonsør gjøres manuelt. Dette er en viktig del av vår kvalitetskontroll.

Adtraction krever at alle publisister oppfyller en rekke vilkår og regler dersom de ønsker å markedsføre kreditt, hvor de viktigste er nedfelt i programbeskrivelsene i Adtractions innlogging, vår generelle publisistavtale og selvsagt i de norske lover.

Programbeskrivelser

Alle programbeskrivelsene som er tilgjengelig for publisister i innloggingen inneholder retningslinjer satt av den enkelte annonsør.
I tillegg til annonsørens retningslinjer har Adtraction sin egen publisistavtale som publistene må lese og akseptere.
Uavhengig av, og i tillegg til, retningslinjene gitt av annonsørene og Adtraction, skal naturligvis også alle lokale lover og regler følges av samtlige publister.

Forbrukerombudet har laget en god veiledning for aktører som markedsfører kredittprodukter til forbrukere:

Veiledning til finansavtaleloven § 46 – krav til opplysninger ved markedsføring av lån og kreditt


I tillegg til de spesifikke forhold rundt markedsføring av kreditt, må selvfølgelig alle andre generelle lover om markedsføring følges. Forbrukerombudet har også laget en veiledning for sosiale medier, som forklarer om blant annet skjult reklame og merking av kommersielt innhold.

De nordiske forbrukerombudenes standpunkt om skjult reklame

Bransjenormen

Finansforetakenes Forening har utarbeidet en bransjenorm for markedsføring av kredittkort og forbrukslån. Denne normen inneholder mange gode punkter som kan bidra til at kreditt markedsføres og tilbys på en sunn og langsiktig tankegang. Les dem her:
markedsforing-av-kredittkort-og-forbrukslan-06.02.17[1]

Vi tror utfordringene noen av aktørene i markedet har sett skyldes manglende informasjon og profesjonalitet, snarere enn ren opportunisme og ønske om kortsiktig profitt. I så fall vil bransjen komme seg gjennom disse utfordringene og vi vil se et ryddigere marked.

For eventuelle spørsmål vedrørende Adtraction ta kontakt med Øivind Brunsell.

Tre steg for å teste smartere

Det er ikke bare store selskap som gjennomfører tester for å forbedre sine resultater og øke konverteringsgraden. Som liten publisher er det nesten enda viktigere å teste forandringer på nettstedet. Det å ansette et byrå for å sette opp dyre A/B-tester er heldigvis ikke nødvendig, det holder med å vite hva du skal se etter.

Hvor mange ganger har du gjort en forandring på nettstedet ditt og deretter tenkt at du burde ha testet resultatet av det? Fra og med nå er det fortid, så lenge du følger disse tre stegene for å gjennomføre smartere tester.

Steg 1: Bestem dine nøkkeltall

Et vanlig begrep ved analysering av data, uansett om det gjelder webanalyse eller salgsstatistikk, er KPI. KPI står for ”Key Performance Indicator” og oversettes vanligvis til ”nøkkeltall”.

Nøkkeltallene fastsettes etter hvilken informasjon du vil få ut av testen. De må besvare spørsmålet ”hva vil jeg at testen skal fortelle?”. Dersom du for eksempel prøver å endre på en formulering i teksten og gir en direkte oppmuntring om å klikke på en link, bør nøkkeltallet være klikkfrekvens. Hvor mange prosent av dine besøkende klikket på linken tidligere, og hvor mange gjør det etter forandringen?

Før du bestemmer dine nøkkeltall må du altså vite hva du vil ha informasjon om. Gjennom å stille spørsmål som dine nøkkeltall skal svare på, kan du lettere fokusere på hensikten med testen. Ellers er det lett å miste fokus når alle dataene begynner å komme inn.

Noen spørsmål som du kan stille deg selv for å få frem dine viktigste nøkkeltall er;

 • Prøver jeg å øke klikkfrekvensen på en viss link eller knapp?
 • Prøver jeg å øke konverteringen for et visst produkt?
 • Prøver jeg å få besøkerne til å utføre en handling gjennom å endre formuleringen i teksten?

Steg 2: Be om råd

Gjennom å be andre om råd kan du få nye perspektiver på testen din. Dette kan være spesielt nyttig om de ikke allerede er inneforstått med hvordan du pleier å jobbe. Det å samle en gruppe mennesker for å brainstorme gir deg ikke bare en mulighet til å teste dine ideer på andre, det hjelper deg også med å holde deg på riktig spor.

Steg 3: Uansett hvordan det går – lær noe!

Testens resultat er din belønning for jobben som du har utført. Det er viktig å huske på at selv om resultatet ikke ble det du forventet deg, finnes det mye å lære. Ha derfor alltid som et mål å lære deg noe som du kan ta i bruk når du jobber med nettsiden fremover.

Noe å tenke på før testprosessen
Uansett hva testen gir for resultat kan du altså lære noe av det. Noen punkter for å lære seg å teste smartere er;

 1. Legg ned den tiden som kreves for å bygge opp en bra test
 2. Hør på andres ideer, og gå ikke glipp av muligheten for godt samarbeid
 3. Behold fokus på nøkkeltallene og de spørsmålene de skal svare på
 4. Sørg for å lære deg noe uansett om din hypotese stemmer eller ikke

Og et bonusråd; Sørg for å ha det kult under prosessen! For å kunne teste smartere, hjelper det å være lidenskapelig rundt det å lære seg nye ting.

Tester og testverktøy
Det finnes flere ulike typer av tester som kan utføres, men de to vanligste er A/B-testen og multivariable tester. Ved en A/B-test skapes to versjoner av nettstedet. Besøkende deles opp slik at halvparten sendes til versjon A og halvparten til versjon B. Det verktøyet som brukes måler gjennom testen de nøkkeltall som har blitt satt opp for å se hvilken versjon som gir best resultat.

Under multivariable tester velges det ut to eller flere deler av siden, og disse skapes i flere varianter, som deretter deles i grupper. På denne måten er det mulig å teste et nesten ubegrenset antall varianter av nettstedet. Dog krever dette at websiden får et stort antall besøkende for at den beste varianten skal kunne bli statistisk sikker.

Det finnes flere typer ulike testverktøy, som alle har forskjellige funksjoner. Hvilket du bør bruke kommer an på hvilken type test du vil utføre og hva du vil teste, men her kommer tre verktøy som du kan prøve ut gratis.

Google Analytics
Google Analytics Content Experiments er et gratisverktøy som kan brukes for å teste, måle og optimere fra samme plass. Her er det mulig å prøve ulike designer, layouts og innhold, for å se hva som er mest effektivt. Verktøyet gjør det mulig å teste opp til ti ulike varianter av landingssiden, mens Google Analytics måler effektiviteten for hver versjon.

Visual Website Optimizer
Verktøyet Visual Website Optimizer tilbyr en gratisversjon som gjør det mulig å teste opp til 1000 besøkende i 30 dager. Da inngår blant annet A/B-tester og multivariable tester, men også mange andre typer av tester.

Optimizely

Verktøyet Optimizely finnes i fire prisklasser, hvorav tre går å prøve gratis under en 30-dagsperiode. Det installeres gjennom en kodestripe som legges inn i nettstedets header, deretter kan alle forandringer gjøres i det grafiske grensesnittet. Her i verktøyet finner du også muligheten til å gjøre både A/B-tester og multivariable tester.

Mer lesestoff
Om du er interessert i lese mer om ulike typer av tester, kan vi anbefale:

Tre strategier for å forbedre din affiliateinntekt

Målet med å drive en affiliateside er vanligvis å tjene penger på den. Når det gjelder å forbedre en nettside for å øke konverteringen, er det første spørsmålet som ofte blir stilt: ”Hvor skal jeg begynne?”. Det leder vanligvis til en hel liste med forandringer som kan gjøres på siden, eller på en viss side for å teste og optimalisere.

Det finnes dog tre rammeverk som publishers kan bruke for å få frem en strategi som er anpasset til deres egne side og som forhåpentligvis leder til en høyere inntekt.

Strategi 1: Øke konverteringsgraden

Dette er en strategi som i teorien høres veldig enkel ut, men som kan komme til å kreve en hel del jobb. Av de besøkende som din side allerede har, hvor mange av dem klikker seg videre eller gjennomfører et kjøp? Hva kan du gjøre for å øke konverteringen?

Det som gjøres for å øke konverteringen kalles for konverteringsoptimalisering. Det finnes flere byråer som kun jobber med å hjelpe sine kunder til å øke salget gjennom å gjøre slik endringer.

Hvilke forandringer du bør gjennomføre på din side kommer helt an på hva slags retning den har, og hvilke typer besøkende som kommer innom. Den eneste måten å finne ut av hva som fungerer er å teste. Men å teste to versjoner under forskjellige tidsperioder er ikke en god idé, ettersom ytre omstendigheter kan komme til å påvirke resultatet. For eksempel kan den ene testperioden ligge nærmere utbetaling av lønn eller like før en høytid.

I stedet bør du gjennomføre A/B-tester eller multivariable tester. En A/B-test innebærer at to ulike versjoner av en side testes på samme tid mot like mange besøkende. Enklere sagt sendes annenhver besøkende til en annen versjon av siden enn den vanlige.

Google Analytics har innebygde muligheter til å teste ulike versjoner av en side.

Multivariable tester innebærer at det gjøres ulike varianter av to eller flere områder på siden som deretter grupperes, noe som kan skape et stort antall varianter av nettstedet. For at det skal være mulig å måle hvilken versjon som konverterer best, kreves dog et stort antall besøkende på siden.

A/B-tester og multivariable tester kan brukes for å teste mange ulike komponenter av en side, alt fra design til tekst. Det kan handle om alt fra å skrive tydeligere oppfordringer til å endre farger i designen eller endre layout. Det finnes flere verktøy som kan brukes for å gjøre ulike typer av tester, og mange av dem tilbyr en gratis testperiode.

Tenk også på å se over de tekniske aspektene av websiden. At det tar en side lang tid å laste er én av de vanligste grunnene til at besøkende forlater nettstedet. Om du vil teste hastigheten for nettstedet ditt kan du gjøre det hos Webpagetest.org.

Vil du vite mer?
Mer informasjon finner du i Moz guide til konverteringsoptimalisering.

Strategi 2: Øke trafikken

Om du vil øke din konvertering er det ikke bare konverteringsraten som er viktig, se også på mengden av besøkende som du får til siden. Det kan virke som en selvfølge, men å øke antallet besøkende og beholde samme konverteringsrate vil gi en høyere inntekt, slik er det – helt enkelt.

Om de nye besøkerne er verdt mer enn tiden (og de eventuelle pengene) som du bruker på å få dem til nettstedet ditt, er det en bra investering. Tenk bare på at den nye trafikken må ha omtrent samme konverteringsgrad som den tidligere. Det er ingen vits i å få 100 000 flere besøkende om ingen av dem konverterer.

Søkoptimalisering av nettstedet
Om du enda ikke har begynt med søkemotoroptimalisering, er det på høy tid å begynne nå. Dette er nemlig en veldig god måte å drive trafikk inn til siden på. Fordelen med søkemotoroptimalisering er at arbeidet som legges ned vanligvis gir resultater som holder seg gjennom en lang tidsperiode, til forskjell fra annonser som slutter å bli fremvist når budsjettet tar slutt. Vi har tidligere skrevet om grunnleggende søkemotoroptimalisering for affiliates, der du kan finne de punktene som du bør begynne med for å komme i gang med å søkemotoroptimalisere ditt nettsted.

Facebook
Til WordPress finnes en plugin som automatisk publiserer oppdateringer på din Facebookside når du publiserer et nytt innlegg på din side. Gjennom å få leserne til å like siden, får de en påminnelse om å fortsette å gå inn og lese dine nye innlegg. En plugin som anbefales for dette er SNAP – Social Networks Auto Poster.

Det er viktig at de som liker siden er engasjerte i det som deles. Facebooks algoritmer sørger for at sider som publiserer oppdateringer som ingen liker, deler eller klikker på, vises for færre og færre av de som liker siden. Det er bare noen få prosent av nettstedets fans som ser hva som skrives der, noe som innebærer at det er viktig at alt som du publiserer engasjerer fansen.

Google Adwords
Google Adwords er Googles egne annonseverktøy, som ofte er veldig effektiv siden annonsøren kan velge å kun betale når besøkende klikker på en annonse. Om ingen forandringer gjøres i annonsene når de skapes, vil de vises både blant Googles søkeresultat og for deres søkepartnere. Les mer om Google Adwords.

Strategi 3: Høyne kvaliteten på trafikken, men behold samme mengde

Finn bedre besøkende. Henvender du deg til de rette personene? Er de besøkende som kommer til siden din verdt tiden og energien som du bruker på dem?

Det å høyne kvaliteten på trafikken handler rett og slett om å få de riktige besøkende. Det gjør du gjennom å identifisere dine beste trafikk-kilder, og finne grunnen til hvorfor de konverterer bedre. Deretter kan du bruke energi på å få mer trafikk gjennom samme kilder.

For å få den rette besøkende til siden kan det holde med å være tydelig på hvor linken som besøkende klikker leder til. Dette er fremfor alt viktig om du annonserer og betaler per klikk.

Optimalisering handler om fortløpende forbedringer
Tid, økonomi og erfaring er noen av de største grunnene til at markedsførere og publishers ikke tror at de kan gjennomføre alle tre strategier parallelt.

Men det behøver ikke være vanskelig – start med å velge den taktikken der du kjenner at du har størst mulighet til å forbedre siden og jobb videre fra denne. Ditt valg bør bygge på analysert data, erfaring og ressurser.

Husk på at optimalisering handler om løpende forbedringer. Det finnes ingen ”optimal” løsning siden mennesker, motivasjon og eksterne faktorer hele tiden forandres. Prøv bare å komme så nære den beste løsningen som overhodet mulig og fortsett utviklingen derifra.

Vanlige feil som affiliates gjør

Dersom du tenker på å begynne som en affiliate har du sikkert mange spørsmål om hvordan du kan opprette en effektiv nettside med høy konverteringsfrekvens. Det tar en stund å prøve seg fram for å se hva som fungerer for en nettside, men her er noen feil som du ikke vil gjøre.

Å prioritere annonser foran innhold

En vanlig feil som mange nye affiliates gjør er å opprette en site, og så begynne med å legger opp bannerannonser. Nettsider som ikke inneholder noen ting, eller veldig lite, unikt innhold og består av nesten bare bannerannonser kalles banner-farmer. For det meste drar de veldig lite trafikk, og det er vanskelig å tjene penger på dem.

Det er anbefalt at man har minst 350 ord på hver side på nettstedet. Fokuser på at innholdet skal være enestående, engasjerende og underholdende eller informative. Sørg for at tekstene er optimaliserte både i forhold til dine besøkende og for søkemotorer.

Å optimalisere for feil søkeord

En vanlig feil som gjøres av nye publiserere er at de bruker feil søkeord ved søkemotoroptimaliseringen for sine innlegg. Det kan enten være ord som det ikke finnes trafikk for, eller ord som har veldig stor konkurranse. Bruk Googles søkeordplanlegger for å se hvilke søkeord som har trafikk og hvor stor konkurranse de har.

Tenk også på at du ikke forsøker å optimalisere samme innlegget for flere ord, det gjør det vanskelig å få en god rangering for dem begge. Bruk istedet synonymer og bøyninger av det viktigste søkeordet.

Å ikke bruke bilder

Bilder er ikke bare gode til å formidle budskap, dersom du gir dem rett navn kan de også oppnå en god rangering i søkeresultater for bilder. Å bruke fine bilder kan derfor gjøre at nettsiden får mer trafikk. Dessuten blir lenkene dine penere dersom ditt bilde deles på for eksempel Facebook.

Å ha for mange eller irrelevante annonser

En annen veldig vanlig feil er å fylle sidemenyen med irrelevante annonser som får siden til å se rotete ut, og gjør den vanskelig å navigere på.

Det er bedre å finne noen annonsører som selger produkter som er relevante i forhold til sidens innhold, og holde seg til dem. Prøv deg frem for å se hvilke annonser som interesserer dine besøkende.

Å plassere annonser på feil sted på siden

Google straffer nettsider som har for mye annonser høyt oppe på sidene sine. Legg annonsene på logiske steder på nettsiden.

Å ha bannerannonser i sidemenyen fungerer fint for noen nettsteder, men det gjelder å prøve seg frem. Det kan gi en del visninger og noen klikk, men tekstlenker gir i de fleste tilfeller mer trafikk. Skriv om produktene i innholdet, fortell hvordan og hvorfor man skal bruke den, og lenk til den i teksten.

Dersom du vil ha bannerannonser i sidemenyen, men syns at den har for dårlig klikkfrekvens, prøv deg frem med å legge til en tekstlenke med en klar oppfordring. Dette kan gi flere klikk og føre til økt salg.

Native Advertising i affiliate markedsføring

Begrepet ”native advertising” er noe som endte opp på de fleste reklamefolks lepper i løpet av 2013 og 2014. Noen generelt akseptert norsk oversettelse finnes trolig ikke enda, men «naturlig reklame» er kanskje nærliggende. Native advertising er kort sagt en nettannonse som er utformet på samme måte som det redaksjonelle innholdet som omgir den. Leseren skal derfor helst få en mindre påtrengende oppfatning av annonsen, siden den er en naturlig del av den konteksten eller miljøet den er plassert i. Annonsen skal ikke bare passe inn designmessig, men også i form av innhold: Innholdet bør gi brukeren noe ekstra, i tillegg til det nettstedet allerede kan tilby. Dette øker sannsynligheten for at brukeren skal få med seg innholdet, eller – som en følge av markedsføring på nettet – klikke på annonsen.

Et eksempel på native advertising, som de fleste internettbrukere sannsynligvis har støtt på, er de betalte «søkeresultatene» på Google og andre søkemotorer. Disse koblingene havner alltid på toppen av siden med søkeresultatene, og er helt identiske med vanlige søkeresultater. Dette kan åpenbart kritiseres, i og med at personer med begrenset erfaring i å søke på nettet mest sannsynlig ikke ser noen forskjell mellom faktiske søkeresultater og sponsede lenker. De risikerer derfor å ikke finne den informasjonen de søker etter. Videre kritikk kan rettes mot at dette i enkelte tilfeller kan lure forbrukerne til å tro at de tar del i et ekte, balansert nyhetsinnhold, når det de faktisk bruker tid på er noe som er produsert av en annonsør. Google, for eksempel, har «løst» dette gjennom å ganske tydelig indikere hvilke lenker som er blitt sponset.

Det mange ikke tenker på, er at for eksempel en YouTube-kanal fra et kommersielt selskap, faktisk er en slags native advertising som blandes med «organisk» materiale. Et litt mer opplagt eksempel er de såkalte ”In-Feed Ads” som begynte å dukke opp i tidslinjen til blant annet Facebook.

Hvor effektiv er egentlig native advertising? Det New York-baserte medieselskapet IPG Media Lab gjennomførte nylig en studie hvor de intervjuet 4770 forbrukere, og gjennomførte såkalt «eye tracking» av 200 forbrukere. Dette betyr at man undersøker hvordan forbrukerne betrakter en nettside ved hjelp av teknologi for sporing av øyebevegelser. Det viste seg at:

 • Forbrukerne la merke til native advertising 52 % oftere enn tradisjonelle annonser, det vil si tradisjonelle bannere.
 • Native advertising resulterte i en 18 % økning av kjøpelysten blant forbrukerne, sammenlignet med bannere.
 • 32 % av forbrukerne var villige til å dele en native advertisement med venner eller familie. Tilsvarende tall for tradisjonelle bannere var 19 %. 

Så hvordan kan du bruke native advertising som en del av din affiliate markedsføring?
Her er noen korte tips:

 1. Bruk tekstlenker snarere enn tradisjonelle bannere.
 2. Plasser lenkene som en naturlig del av den relevante teksten (i stedet for på toppen av siden, plasser dem i høyre kolonne, etc.)
 3. Markedsfør bare produkter som er relevante for leseren, dvs. produkter som er relatert til tekstinnholdet på siden.