Native Advertising i affiliate markedsføring

Begrepet ”native advertising” er noe som endte opp på de fleste reklamefolks lepper i løpet av 2013 og 2014. Noen generelt akseptert norsk oversettelse finnes trolig ikke enda, men «naturlig reklame» er kanskje nærliggende. Native advertising er kort sagt en nettannonse som er utformet på samme måte som det redaksjonelle innholdet som omgir den. Leseren skal derfor helst få en mindre påtrengende oppfatning av annonsen, siden den er en naturlig del av den konteksten eller miljøet den er plassert i. Annonsen skal ikke bare passe inn designmessig, men også i form av innhold: Innholdet bør gi brukeren noe ekstra, i tillegg til det nettstedet allerede kan tilby. Dette øker sannsynligheten for at brukeren skal få med seg innholdet, eller – som en følge av markedsføring på nettet – klikke på annonsen.

Et eksempel på native advertising, som de fleste internettbrukere sannsynligvis har støtt på, er de betalte «søkeresultatene» på Google og andre søkemotorer. Disse koblingene havner alltid på toppen av siden med søkeresultatene, og er helt identiske med vanlige søkeresultater. Dette kan åpenbart kritiseres, i og med at personer med begrenset erfaring i å søke på nettet mest sannsynlig ikke ser noen forskjell mellom faktiske søkeresultater og sponsede lenker. De risikerer derfor å ikke finne den informasjonen de søker etter. Videre kritikk kan rettes mot at dette i enkelte tilfeller kan lure forbrukerne til å tro at de tar del i et ekte, balansert nyhetsinnhold, når det de faktisk bruker tid på er noe som er produsert av en annonsør. Google, for eksempel, har «løst» dette gjennom å ganske tydelig indikere hvilke lenker som er blitt sponset.

Det mange ikke tenker på, er at for eksempel en YouTube-kanal fra et kommersielt selskap, faktisk er en slags native advertising som blandes med «organisk» materiale. Et litt mer opplagt eksempel er de såkalte ”In-Feed Ads” som begynte å dukke opp i tidslinjen til blant annet Facebook.

Hvor effektiv er egentlig native advertising? Det New York-baserte medieselskapet IPG Media Lab gjennomførte nylig en studie hvor de intervjuet 4770 forbrukere, og gjennomførte såkalt «eye tracking» av 200 forbrukere. Dette betyr at man undersøker hvordan forbrukerne betrakter en nettside ved hjelp av teknologi for sporing av øyebevegelser. Det viste seg at:

  • Forbrukerne la merke til native advertising 52 % oftere enn tradisjonelle annonser, det vil si tradisjonelle bannere.
  • Native advertising resulterte i en 18 % økning av kjøpelysten blant forbrukerne, sammenlignet med bannere.
  • 32 % av forbrukerne var villige til å dele en native advertisement med venner eller familie. Tilsvarende tall for tradisjonelle bannere var 19 %. 

Så hvordan kan du bruke native advertising som en del av din affiliate markedsføring?
Her er noen korte tips:

  1. Bruk tekstlenker snarere enn tradisjonelle bannere.
  2. Plasser lenkene som en naturlig del av den relevante teksten (i stedet for på toppen av siden, plasser dem i høyre kolonne, etc.)
  3. Markedsfør bare produkter som er relevante for leseren, dvs. produkter som er relatert til tekstinnholdet på siden.